PIN XPERIA Z ULTRA
Tóm tắt
Tên sản phẩm :PIN XPERIA Z ULTRA
Giá thị trường: VNĐ
Giá cửa hàng: 650,000 VNĐ
Sony LIS1520ERPC ( dùng cho Sony Xperia Z Ultra, XL39h )3.8V-3000mAh, 11.4WhMade in china :
 • PIN BST_33
  Giá 150,000 VND
 • PIN BST_38
  Giá 150,000 VND
 • PIN SONY EP500
  Giá 200,000 VND
 • PIN SONY BA700
  Giá 200,000 VND
 • PIN SONY BA750
  Giá 200,000 VND
 • PIN SONY BA600
  Giá 250,000 VND
 • PIN SONY BA800
  Giá 250,000 VND
 • PIN XPERIA T
  Giá 300,000 VND
 • PIN XPERIA ION
  Giá 300,000 VND
 • PIN XPERIA ACRO S
  Giá 300,000 VND
 • PIN XPERIA P
  Giá 350,000 VND
 • PIN SONY BA900
  Giá 250,000 VND
 • PIN XPERIA Z
  Giá 350,000 VND
 • PIN SONY BA900
  Giá 350,000 VND
 • PIN XPERIA Z ULTRA
  Giá 650,000 VND
 • PIN XPERIA SOLA
  Giá 450,000 VND
 • PIN XPERIA GO
  Giá 450,000 VND
 • PIN XPERIA GO
  Giá 450,000 VND
 • PIN XPERIA ZL
  Giá 500,000 VND
prev next

Thông tin sản phẩm

Tin Tức